Skupina AM (do 50 cm3)

Složení závěrečné zkoušky je podmíněno dovršením věku 15 let.

Co můžete řídit?

  • Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h.
  • U dvoukolových vozidel je příslušnost omezena zdvihovým objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm a výkonem elektrického motoru do 4 kW.
  • U tříkolových a čtyřkolových vozidel se shodné omezení kubatury vztahuje pouze na zážehové motory a omezení výkonem 4 kW na všechny ostatní typy motorů.
  • U čtyřkolových vozidel je navíc příslušnost ke skupině omezena hmotností vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg.