L17

Složení závěrečné zkoušky je podmíněno dovršením věku 17 let

Co můžete řídit ?

Malé motorky A1 s automatickou převodovkou a vozidla B1 získané společně s oprávněním pro skupinu B bude možné využít již od 17 let, a to samostatně (mentor nebude potřeba). Osobní automobil pouze pod dohledem konkrétního zkušeného řidiče (mentor). Mentor bude muset splňovat kvalifikační předpoklady, při jízdě sedět na místě spolujezdce a nebýt pod vlivem alkoholu. Režim L17 se zapíše do Evidenční karty řidiče mladého řidiče i mentora. Režim L17 bude v České Republice spuštěn od 1.1.2024. (viz § 83a Zákona č. 361/2000 Sb.).